Investor Relations
Board of Directors

Executive Directors

Mr. Yiu Chiu Fai (Chairman)

Mr. Wang Mingzhong (Chief Executive Officer)

Mr. Li Tianxi (Executive deputy general manager)

Non-executive Directors

Mr. Xu Baochun (Deputy Chairman)

Mr. Wang Kaibao

Ms. Ye Ting

Independent non-executive Directors

Mr. Cao Hongbin

Mr. Meng Zhihe

Mr. Wu Tak Lung

Supervisors

Mr. Wang Tsz Leung (Chairman)

Mr. Wu Jiacun

Mr. Zhou Tao, David

Ms. Tian Fangyuan

Ms. Hao Yali

Mr. Fan Xiaozhu

Company secretary

Mr. Wong Hok Leung

 

Audit Committee

Mr. Wu Tak Lung (Chairman )

Mr. Meng Zhihe

Mr. Xu Baochun

Terms of Reference >

Remuneration Committee

Mr. Cao Hongbin (Chairman)

Mr. Wang Mingzhong

Mr. Wu Tak Lung

Terms of Reference >

Nomination Committee

Mr. Yiu Chiu Fai (Chairman)

Mr. Cao Hongbin

Mr. Meng Zhihe

Terms of Reference >

Strategic Development Committee

Mr. Xu Baochun (Chairman)

Mr. Li Tianxi

Mr. Cao Hongbin